Klein grondwerk

De aanleg van uw tuin begint meestal met het grondwerk. Ook dit wordt door Van de Kruys Tuinen verzorgd, wat voor u verschillende voordelen met zich meebrengt. U heeft namelijk maar één aanspreekpunt, wat duidelijkheid schept voor beide partijnen en miscommunicatie tot een minimum beperkt. Daarnaast kunnen we u een scherpe prijs aanbieden voor de realisatie van de tuin, waarbij u niet afhankelijk bent van een tweede partij.

Onder het grondwerk wordt het volgende verstaan:

  • Frezen
  • Cultiveren
  • Het uitgraven en afvoeren van slechte grond
  • Het aanvoeren van schone grond
  • Het egaliseren van de grond
  • Het aanleggen en verdichten van een cunet (uitgegraven gedeelte waarin een zandlaag wordt aangebracht ten behoeve van de draagkracht van de grond)